ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า บินรับบุญ 3 วัน 2 คืน

3 มหาพุทธบูชาสถาน มหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา), พระธาตุอินทร์แขวน | ขอพรเทพทันใจ สมดั่งตั้งใจ

ทัวร์ “บิน รับ บุญ” 3 มหาพุทธบูชาสถาน มหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา), พระธาตุอินทร์แขวน | ขอพรเทพทันใจ สมดั่งตั้งใจ

รหัสทัวร์
วันเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
จำนวนที่รับได้
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
28 - 30 มิ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น
10,888
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
05 - 07 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น
10,888
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
12 - 14 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น
9,800
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
19 - 21 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น
9,800
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
26 - 28 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น
10,888
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
02 - 04 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น
9,800
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
09 - 11 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น
9,800
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
16 - 18 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น
7,499
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
23 - 25 ส.ค. 62
ราคาเริ่มต้น
7,900
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น
6,800
จำนวนที่รับได้
7
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
06 - 08 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น
7,000
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
13 - 15 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น
7,800
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
20 - 22 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น
8,300
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
27 - 29 ก.ย. 62
ราคาเริ่มต้น
8,300
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ
รหัสทัวร์
T-YG01SL
วันเดินทาง
04 - 06 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น
7,999
จำนวนที่รับได้
0
สถานะ